هر دم از این باغ بری میرسد!

نمیدونم جریان چیه… اما من واسه کسی ویروس نمیفرستم. لطفا ایمیلهای ضمیمه دار رو باز نکنید…