بازسازی خاطرات

دیروز ایمیلی دستم رسید که از سوت و کور بودن خونه و خالی بودن آرشیو گله داشت. با تعجب به وبلاگ سر زدم و دیدم همه چیز سرجاشه. بعد یادم افتاد به پرشین بلاگ. من از پرشین بلاگ به بلاگ اسپات اومدم. یکروز به سرم زد کل آرشیو وبلاگ رو به بلاگ اسپات بیارم. آرشیو پرشین رو دیلیت کردم و هرگز وقت نشد متنا رو اینجا منتقل کنم.
امروز داشتم فکر میکردم بد نیست یه قسمتی از آرشیو پرشین بلاگو اینجا بذارم تا دوستایی که ما رو اون موقع نمیشناختن بتونن متنا رو بخونن. اگه اجازه بدین میخوام تو نحوه نگارش دست نبرم. متنا رو درست با همون نگارش و انشایی بخونین که همون موقع نوشتم. فقط یه نکته، همه متنا رو منتقل نمیکنم. بعضیاش اونقدر شخصی هستن که موندم چرا اون موقع نترسیدم از نوشتنشون!