مرور آرشیو پرشین بلاگ: کمی بدبو!

دیروز وقتی ناشا رو روانه دستشویی کردم با تعجب شنیدم بعد از اینکه کارش تموم شد با احترام تمام برگشت گفت: «خوشگله، طلایی، عزیزم… الان مامان میاد تو رو میشوره.» با حیرت در رو باز کردم و پرسیدم: «با کی هستی ناشا؟» خندید و به پی پی ش اشاره کرد. اخم کردم و گفتم: «آخه دختر حسابی، آدم با پی پی حرف خوب میزنه؟ این همه خوشگل صداش کردی گفتم حالا با کی هستی.» و همچنان اخم آلود دخترک رو شستم و از دستشویی بیرون اومدم. امروز تا اومدم به خودم بجنبم و برم ناشا رو بشورم دیدم تمام دستشویی رو به گند کشیده. اومدم واکنش نشون بدم که با دمپایی با شدت زد روی پی پی ش! (شرمنده!!!) و با داد و بیداد گفت: «بدجنس… میزنمت… صبر کن!» و تا منو دید گفت: «دعواش کرذم!» و نفس نفس زنان دمپایی رو پرت کرد پائین!

*تقصیر خودمه… باید بهش میگفتم اصلا آدم با پی پیش حرف نمیزنه!
** شرمنده، اما میگن بچه ها تو این سن روی دستشویی شون حس مالکیت شدیدی دارن… شما نشنیدین؟!

یک دیدگاه برای ”مرور آرشیو پرشین بلاگ: کمی بدبو!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.