خلیج فارس

امروز فردا متن مینویسم… خبر تازه ای ندارم. صبوری و انتظار و دلتنگی…

اما فقط خواستم خواهش کنم اگه سختتون نیست روی لینک arabian gulf یکی دو بار کلیک کنید. یه اعتراض کوچولوئه واسه ایرانی دونستن خلیج فارس.

ممنونم.