خودشیفتگی

از وبلاگ شبشیدهامامانم رو صدا کرده که مامانی بیا و مامانم هم رفته و میگه جانم مامانی و پبل خانم به قاب عکس خودش که روی دراور اتاق مامان ایناس اشاره میکنه و میگه: «اونو بده به من» و مامانم در حال قربون صدقه رفتن بهش میگه: «پبل جان این کیه مامانی؟» و پبل جواب میده: «همونی که عشقته! همونی که عاشقشی!!»