سکوتم بدتر از مرگ است

به این عکسا* نگاه کنین…
اولش میخواستم فقط بنویسم خدا لعنتمون کنه. بنویسم و هزار بار تکرارش کنم. یهو یادم افتاد به 123… شما تهرانین. زنگ بزنین اگه چیزی تو این مایه ها دیدین. خواهش میکنم سکوت نکنین. داد بزنین. اعتراض کنین. به شماره های مخصوص اطلاع بدین. من نمیدونم… به هر جایی که جواب بده. مهم اینه: سکوت نکنین…

*لینک و منبع خبر از صبحانه