انتخاب

این نوشته از وبلاگ سرزمین آفتابمن: اگه من و تو از هم جدا بشیم فکر میکنی دختره با کدوممون زندگی کنه؟
روری: تو، صد در صد!
من: بهت قول میدم ترو انتخاب کنه.
روری: محاله … تو مادرشی!
من: آره ولی تو هم پدرشی، تازه از من کول تری!
روری: با تو ایاق تره ولی…
من: با تو ندار تره ولی…
چند روز بعد:
من: بیا ببینم دخترک… اگه یه روز فرضی من و روری از هم جدا بشیم با کدوممون زندگی میکنی؟
دختره: هیچکدوم… با استیو… میدونی چند ساله صبر کردم مستقل بشم؟