سه، سیزده، بیست

این نوشته* از وبلاگ یک شاخه نباتزن که تازه از زندان آزاد شده همراه با پسر ۱۳ ساله ی خود مشغول مصرف مواد مخدر (از نوع نگاری) بود. جل الخالق اين چی بود ديگه…..يه مادر چه طور دلش مياد جگر گوشه اش رو در اين حالت ببينه. کمی بعد متوجه شدم که کودک ۳ ساله و دختر ۲۰ ساله ی اين خانواده هم معتادن. از کمک کردن بهشون پشيمون شدم ولی اون کودک ۳ ساله چه گناهی داشت؟! سرم درد گرفته بود. فقط عکسی رو همون لحظه ی ورود ازشون انداختم و

*پست دوشنبه، 22 فروردين، 1384