نوشی و جوجه‌های خودمون

یادتونه وقتی کتاب خانوم پیرزاد چاپ شد خیلی از بلاگرا در مورد اون قسمت از کتاب که راجع به وبلاگ بود چی نوشتن؟ نوشتن جیران و جوجه هایش که همون نوشی و جوجه هایش خودمونه.
اون روزا خوشحال بودم که متعلق به جامعه ای هستم به اسم بلاگرها. اما حالا… 
خواهش میکنم… بسه دیگه، هی نگین خانم فلانی نویسنده وبلاگ نوشی و جوجه هایش؛ میخوام مثل همیشه نوشی و جوجه هایش خودتون باشم.