کودکان فراموش‌شده

این نوشته از وبلاگ بیلی و من… در افغانستان کودکان موجودات فراموش شده جامعه هستند. تو باور می‌کنی در ادبیات محاوره‌ای افغانها چیزی به‌نام «دختربچه» وجود ندارد؟ پسربچه را «بچه» خطاب می‌کنند و اگر لازم باشد تا دختر کوچکی را صدا بزنند به او می گویند «هو». آن کارها هم که تو نام بردی همان کودکان فراموش شده هستند…