در حاشیه انتخابات

ALOOSHA2

1185023_10201272462126338_328104668

1098518_10201272463366369_1370437070

اون روزی که آلوشا پاشو کرد تو یه کفش که ازش عکس بگیرن و استیکر تحویلش بدن هیچ نمیدونستم واسه اینکار میخوادش! حالا از شوخی گذشته، صبح که داشتم اتاقشو تمیز میکردم زیر یکی از لباساش این ماشینو پیدا کردم.

هوم…! ظاهرا حضور فعال و پررنگی داره!

توضیح ضروری: دوربین من کیفیت بالایی نداره، باور کنین عکاسی من بهتر از این حرفاس!
توضیح غیر ضروری: عکسای روی ماشین، عکسای خود آلوشاس!