چشمان کاملا بسته

رای دادم… کاش کار به اینجا نمیکشید.

Advertisements