ابراز لطف

این بخشی از ابراز لطف ناشا نسبت به منه:
خیلی دوستت دارم.
همیشه پیشت میمونم.
تو بهترین مامان منی!
تو یه مامان بیشعور نیستی!!!