صدای نوشی

امروز صبح مصاحبه من با بی‌بی‌سی پخش شد. برای گوش کردن بهش باید برنامه بامدادی سیزدهم تیر راديوی فارسی بی‌بی‌سی رو گوش کنین. احتمالا تا امشب قابل دسترسیه.
اگه از دستتون هم رفت، خیالی نیست!
اینجا یه نسخه ش هست: مصاحبه با بی‌بی‌سی

پی نوشت از نوشی:
با تشکر فراوون از آقای پویا کریمیان بخاطر ضبط گفتگو.