سکوت 13

اومدم خونه 5 دقیقه یه مدرکی رو بردارم و برم. دارم مثل سگ میدوم بلکه به جایی برسم… برگردم خونه، پست میذارم.

اونقدر از بچه هام بیخبر بودم که الان بیشتر از برگشتنشون دعا میکنم حالشون خوب باشه. دعا کنین، لطفا. من به دلایلی کاملا منطقی از بابت سلامت بچه هام سخت نگرانم.