سکوت 17

اگه یکی توی خیابون بهتون بگه فلان شده، شما چکار میکنین؟
جوابشو میدین؟ میگین فلان شده خودتی، فلان فلان شده؟
باهاش دیالوگ میکنین؟ میگین عزیز دلم این طرز صحبت درست نیست. ما متمدنیم؟
یا سکوت میکنین و روتون رو برمیگردونین؟

من فحاشی رو دوست ندارم. با کسی هم که زبان به هتاکی باز میکنه دیالوگ نمیکنم. پس راه سوم برام میمونه: سکوت.
این سکوت نشونه ضعف نیست. نشونه بلد نبودن بازی هم نیست. فقط انتخاب شخصیه. چون تا جایی که به من مربوطه هرگز وارد بازیی نمیشم که شخصیتم رو بعنوان یه انسان زیر سئوال ببره. حالا اگه کسی دوست داره این بازی رو شروع کنه، یا همبازی بشه، مشکل من نیست.
توی زندگی واقعیم همیشه جریانای حاشیه ای منو فرو کشیدن. شکستای عاطفی، درگیریای ذهنی، جر و بحثای بیفایده، فراز و فرودای کاری… خیلی طول کشید تا فرع رو از اصل تشخیص بدم.
ختم کلام: من بازی نمیکنم.

===

فردا جمعه س. امروز یادم افتاد عدس پلوی نهار روز جمعه هفته پیش، دست نخورده، یه هفته س توی پلوپز مونده. وقت نکردن ناهار بخورنش، شام بخورنش…
یه هفته س هیچی تو این خونه برای هیچ بچه ای پخته نشده. جوجه هام…………………