دور تند زمان

کلی آلبوم پر عکس از بچگی بچه‌هام دارم. در حال غذا خوردن، دویدن، خوابیدن، بازی کردن، گریه کردن، خندیدن…. از خودم عکس زیادی نیست. اغلب کسی نبود که دوربین دستش بدم. حالا بچه‌ها بزرگتر شدن این امکان هست که ازشون بخوام از من عکس بگیرن، اما اونها نوجوان هستن و بی حوصله. اونقدر بی حوصله که دیگه نمیشه حتی ازشون خواست اجازه بدن تا تو ازشون عکس بگیری. فکر کنم زمان روی دور تندش افتاده.