آلوشا پاتر

یکی از دوستان توی پیام مستقیم به داستانهای قدیمی نوشی اشاره کرد. ناخودآگاه وقت خوندن لبخند به لبهام نشست… یادتونه یه بار نوشته بودم سر پسرم شکست، رفت اتاق عمل؟ نگاه کنین این جای همونه… ما بهش میگفتیم زخم آلوشا پاتر! 

عکس رو دم در سینما گرفته، با یکی از این عینکای مخصوص سینمای سه‌بعدی.


ALOOSHA