کلمات

به گمانم من از اون دسته آدمایی باشم که قدرت تجسم بالایی دارن. چیزی که میخونم یا میشنوم سریع توی ذهنم تصویر سازی میشه. اما برخلاف اون چیزی که بعضیا میگن داشتن تجسم قوی هیچ چیز خوبی نیست.

اولین بار که شنیدم شیطان رجیم و تصورش کردم، به گریه افتادم. من رجم رو حتی برای شیطان هم نمیخوام