انتخاب لباس

آلوشا برای مراسم فارغ‌التحصیلی از مدرسه لباس خرید، به انتخاب خودش. من نشستم روی صندلی و اجازه دادم خودش و خواهرش و خانم فروشنده کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کراواتش رو انتخاب کنن، بعد هم کفش. منو هم وقتی صدا کردن که باید پول میدادم! البته لباسو به تنش دیدم. خیلی خوش‌تیپ شده بود. بسوزه پدر مادری 🙂