جنبش سیبیل

کیفشو انداخت زمین و هیجان‌زده گفت: «مامان فردا باید روی صورتم سیبیل بکشم برم مدرسه.» از توی آشپزخونه سرک کشیدم: «واسه چی؟» کفشاشو درآورد و گفت: «واسه موومبر* دیگه، معلممون گفت پسرا که خودشون سیبیل دارن اما دخترا اگه دلشون بخواد میتونن نقاشیش کنن.» گفتم: «آهان، باشه، مداد آرایش منو بردار.» و از تصور یه ناشای سیبیلو لبخند زدم.
اما هنوز رومو برنگردونده بودم که آلوشا یهو پرید وسط اتاق و بلند گفت: «یه دونه‌م واسه من بکش!» و با دیدن قیافه متعجب ناشا زد زیر خنده و گفت: «واسه همدردی با پسرای کلاستون دیگه… فکر کنم بیشترشون مجبور باشن فردا با سیبیل نقاشی‌شده بیان مدرسه!»
.
پی‌نوشت بی‌ستاره: حالا انگار خودش چقدر سیبیل داره!
پی‌نوشت ستاره‌ای: *Movember ترکیبی از کلمه‌های سیبیل به انگلیسی (Moustache) و ماه نوامبره. آقایون سیبیلشون رو برای جلب توجه جامعه در مورد سرطانهای مربوط به آقایون (خصوصا پروستات) اصلاح نمیکنن.

یک دیدگاه برای ”جنبش سیبیل

  1. اولین بار که سیبیلامو زدم 14-15 سالم بود، اول دبیرستان، اون چهار تا شوید رو زدم اصلا قیافم کلی عوض شد خیلی از خودم خوشم اومد اما الان ریش سیبیل زدن واسم عذابه 🙂 اصلا حوصلشو ندارم مادرم می گفت الان هیجان داری بزار چندسال دیگه که واسط تکراری شد اون وقت می فهمی ریش و سیبیل زدن همچین تحفه ای نبود 🙂

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.