یک دیدگاه برای ”.

  1. نوشی جان
    خودت بهتر از هر کس دیگه می دونی که مشکل، تحمل بار درون بدون نمود بیرون است. یک جوری از سنگینی اش کم کن. با گفتن، نوشتن…یک فرایند روانشناختی هست به نام Sublime. کاری ندارم فروید چطوری ازش یاد می کنه اما می شه از بار غم کاست با تبدیلش به یک قطعه هنری یا ادبی. بنویس. بعد پاره شون کن بریز دور.

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.