روزی که جی میل رو شناختم!

میخواستم اینو در جواب به پیام دوستی توی بخش نظرخواهی بذارم، بعد دیدم شاید جالبتر باشه اگه خودش بشه یه پست مجزا! این متن اولین نامه ایه که از جی میل برای من اومد و البته اولین ایمیل من نبود، چون من توی یاهو اولین ایمیلم رو ساخته بودم.
.
در جواب به سئوال قبلی هم من اولین ایمیلم رو سال هشتاد شمسی، به گروه Bee Gees فرستادم و ساده‌دلانه بدون حتی یه ذره شک فکر کردم ایمیلشون نمیتونه چیزی به جز بی‌جیز در یاهو دات کام باشه (حالا شایدم بود، من هیچوقت چک نکردم!). تک تکشون رو به اسم صدا کردم و به هر کدوم یه پاراگراف اختصاص دادم و براشون نوشتم که چقدر صداشون رو دوست دارم و چقدر کارشون درسته! و با قلبی آرام و دلی مطمئن ایمیلم رو ارسال کردم که نمیدونم سر از کجا درآورد بلاخره.

gmailemail