سال نوی مسیحی شما مبارک

تبریک سال نوی مسیحی؟ قبول!
پذیرش قلبی سال نو؟ نه!
درخت داشتیم؟ داشتیم.
کادو دادیم؟ دادیم.
کادو گرفتیم؟ گرفتیم.

اما من، هنوز هم منتظر نوروز خودمون هستم.

یک دیدگاه برای ”سال نوی مسیحی شما مبارک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.