جمعه برای زندگی

یه ویدئوی خیلی شاد از آقای همایون خیری، منم یه جایی اون گوشه‌موشه‌ها هستم.

Advertisements